poniedziałek, 29 października 2018

Biblia cz. XIV - złoty cielec i wielka rzeź swoich

Najczęściej sprawę złotego cielca przedstawia się w ten sposób, że podczas przedłużającej się nieobecności Mojżesza w obozie Żydzi zaczęli oddawać hołd innemu bogu. Otóż złota figura, którą stworzyli, miała być przedstawieniem Jahwe. Nie jest to oczywiste, ale wskazuje na to fakt, że produkcją kierował zastępca Mojżesza, Aaron, oraz poniższe wersety

Wj 32
 «Izraelu, oto bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej».  A widząc to Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: «Jutro będzie uroczystość ku czci Pana». Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne.

Zaczęli po prostu czcić po swojemu, na to kapryśny bóg odrzekł do Mojżesza
Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem

Jak widać, łaska starotestamentowego boga na pstrym koniu jeździ. Mojżesz przebłagał go, by nie zsyłał na nich klęski, sam poszedł do obozu, w złości zniszczył tablice z przykazaniami, cielca i - o czym jakoś rzadko się wspomina - dokonał rzezi mniej wiernych osób w obozie:

Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: «Kto jest za Panem, do mnie!» A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: "Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego"». Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów. 

Prawda, że przerażające? Żeby tego było mało, nie jest to traktowane jako rozkaz wydany w afekcie, zbrodnia bratobójstwa. Po rzezi przywódca powiedział do swoich
 «Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa!» 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz