środa, 2 stycznia 2019

Biblia cz. XV jak żydzi radzą sobie z tubylcami

Po dokonaniu rzezi na Izraelitach, Mojżesz wraca na górę. Na tym etapie Biblii Jahwe jest cały czas fizyczną postacią, której twarzy nikt nie może zobaczyć, ale pokazuje się Mojżeszowi od tyłu. 
W jego poglądach nadal nie ma jednak miejsca na żadną tolerancję.

Wj 34

Przestrzegaj tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazuję, a Ja wypędzę przed tobą Amorytę, Kananejczyka, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę. Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród was. Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery.

Czystość rasy również obowiązuje

 A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi.

Interesujący jest szczegół, że skóra na twarzy Mojżesza promieniała po rozmowie z Bogiem

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. 

Koniec Księgi Wyjścia zawiera szczegółowy opis budowy arki i innych rzeczy, według instrukcji danych przez Boga. Jak na żydów przystało, znajduje się tam nawet precyzyjny wykaz kosztów. Może niektórzy lubią czytać nieskończone fragmenty typu:

Wykonali efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz z kręconego bisioru. Wykuli przeto cienkie blaszki ze złota i pocięli je na nitki, aby je można wpleść we fioletową i czerwoną purpurę, w karmazyn oraz bisior, sposobem biegłego tkacza.

Nie zawierają one jednak wiele treści. Co najwyżej jako źródło archeologiczne.
Tym samym zamykamy Księgę Wyjścia. Trzeba przyznać, że kontrowersji nie brakowało.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz